С Регламент (ЕС) 2016/679 на днешната дата (20.11.2020 г.), учредявам Държавна агенция по дигитално спокойствие.

За по-кратко и лесно възприятие Държавна агенция по дигитално спокойствие, ще бъде наричана с кратката абревиатура „ДАДС“.

Предмет на дейност на „ДАДС“ е извършването на дигитална ревизия, спрямо частният икономически сектор и държавните институции.

В реда на действията, ще разчитаме на съвместна кооперация със следните органи:


Министерство на вътрешните работи

Държавна агенция „Национална сигурност”

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“

Прокуратура на Република България

Комисията за защита на личните данни


Ревизиите, ще бъдат в ход считано от 20.11.2020 г. позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679.

Заплащането на такса „Дигитално Спокойствие“ може да бъде извършено единствено във виртуалната валута Биткойн (Bitcoin).

При просрочване на вноска в размер на повече от 2 работни дни, ще бъде налагана допълнителна санкция „Просрочване“.

Размера на таксите / санкциите се изчислява, спрямо капитала и приходите на дружествата длъжници.

Всички такси / санкции, биват гласувани от надзорния съвет във времевия диапазон от един работен ден.

Решенията на надзорния съвет се изпращат по електронна поща (email) до дружествата длъжници, спазвайки възможно най-оптимални срокове.

Решенията на надзорния съвет са окончателни и не подлежат под никаква форма на обжалване.


За заявки, запитвания и сигнали, можете респективно да се обърнете към г-н Константин Димитров (Министерски съветник по дигиталното спокойствие).


С уважение,

Емил Кюлев (Министър на дигиталното спокойствие)

Илия Павлов (Заместник-министър на дигиталното спокойствие)

Константин Димитров (Министерски съветник по дигиталното спокойствие)

Иван Тодоров (Министерски съветник по дигиталното спокойствие)